• n

  hệ thống
  システムオペレータ: người điều khiển hệ thống
  システム・ディスクおよびテープドライブを接続する: kết nối đĩa hệ thống với đĩa từ
  システム・コンサルタント: Cố vấn hệ thống
  システム・コード: Mã hệ thống

  n

  pháp

  Kỹ thuật

  hệ thống [system]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X