• Tin học

    [ システムかんりきのうたんい ]

    khối chức năng quản lý hệ thống/khối quản lý hệ thống [systems management functional unit]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X