• Tin học

    [ システムてきごうせいしけんほうこくしょ ]

    báo cáo về kiểm tra tính thích hợp của hệ thống [SCTR: system conformance test report]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X