• Kỹ thuật

  hiệu ứng màn chắn [shadowing]
  Category: vật lý/kỹ thuật hạt nhân [物理学]
  sự che chắn [shadowing]

  Tin học

  tạo bóng [shadowing]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X