• n

  cấp số

  n, n-suf

  xe-ri/loạt
  今回発売の切手の絵は「植物シリーズ」の3回目にあたります。
  Hình ảnh của Tem phát hành lần này là lần thứ 3 về [Chủ đề Thực Vật ]


  Kỹ thuật

  xê ri [series]
  Explanation: 続き物

  Tin học

  dãy/chuỗi/cấp số/nối tiếp [series]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X