• Tin học

    ngôn ngữ JCL [JCL/job control language-JCL]
    Explanation: Trong lĩnh vực điện toán máy tính lớn, JCL là loại ngôn ngữ lập trình cho phép lập trình viên có thể định rõ các lệnh xử lý nhóm mà sau đó máy tính sẽ thực hiện.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X