• Tin học

    tức thời [JIT/just-in-time]
    Explanation: Ví dụ: Trình biên dịch tức thời. Để cải thiện tốc độ của chương trình Java, thay vì dùng trình thông dịch, người ta còn chọn phương án biên dịch mã byte một loạt trước khi thực thi. Trình biên dịch ở giai đoạn hai như thế gọi là trình biên dịch tức thời.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X