• Kỹ thuật

    kết cấu tự nâng [jack-up]
    nâng lên bằng con đội [jack-up]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X