• Tin học

    tùy chọn nối [strapping option/jumper option]
    Explanation: Là các tùy chọn mà cầu nối có thể cắm vào. Mỗi vị trí của cầu nối sẽ hoàn chỉnh mạch điện tử theo cấu hình mà bạn muốn sử dụng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X