• Tin học

    SCSI-2 [SCSI-2]
    Explanation: Là bản năng cao của chuẩn SCSI gốc (1). Nếu SCSI gốc có khả truyền cùng lúc 8 bit và truyền được 5MB trong 1 giây, thì SCSI-2 có khả năng truyền lớn hơn cả về độ rộng lẫn tốc độ. Các đĩa cứng theo chuẩn SCSI-2 vẫn có thể làm việc được với các thiết bị SCSI-1.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X