• Tin học

    có thể thay đổi tỷ lệ [scalable]
    Explanation: Ví dụ phông chữ có thể thay đổi tỷ lệ là một loại phông chữ máy in hoặc màn hình có thể co dãn kích dỡ trong phạm vi cho phép, mà không bị méo dạng đáng kể. Công nghệ phông chữ hình bao được dùng bổ biến nhất cho các phông thay đổi tỉ lệ, nhưng các công nghệ khác - bao gồm cả các phông chữ vạch ngang ( stroke font) trong đó ký tự được tạo ra bởi một ma trận các đường - đôi khi cũng được sử dụng. Phông có thể thay đổi tỉ lệ phổ biến nhất đối với các hệ Macintosh và Windows là PostScript và TrueType. Xem bit-mapped font, outline font, PostScript font, printer font, screen font, System 7, và TrueType.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X