• Tin học

    bit khởi đầu/bit xuất phát [start bit]
    Explanation: Trong truyền thông nối tiếp, đây là một bit được chèn vào chuỗi dữ liệu để báo cho máy tính tiếp nhận biết có một byte dữ liệu sẽ tiếp theo sau.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X