• Tin học

  [ ステータス行 ]

  dòng trạng thái [status line]
  Explanation: Một dòng, thường ở phía dưới, trong màn hiển thị của một trình ứng dụng đùng để mô tả về hiện trạng của chương trình đó. Các dòng trạng thường có tên của tệp mà bạn đang cải tiện, vị trí con chạy, và tên phím tắt/mở nào mà bạn đã ấn xuống (như) các phím Num Lock hoặc CapsLock.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X