• n

  sự khỏa thân trước mọi người/sự biểu diễn khỏa thân
   ~ ショー: buổi biểu diễn khỏa thân

  Kỹ thuật

  bể tẩy mạ/bể tẩy gỉ [strip]
  bóc vỏ/tước vỏ [strip]
  đường băng (sân bay) [strip]
  mảnh/dải [strip]
  tẩy gỉ [strip]
  tẩy mạ [strip]
  tẩy màu/tẩy mực (trên tranh vẽ) [strip]
  tháo gỡ [strip]
  tháo khuôn [strip]
  bóc trần/lột trần [strip]
  thép dải/thép lá [strip]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X