• Kỹ thuật

  băng ca/cáng (khiêng người ốm) [stretcher]
  khung căng da thuộc [stretcher]
  máy kéo căng thanh kéo (trong khung giàn) [stretcher]
  ống kéo căng dây néo [stretcher]
  tăng đơ [stretcher]
  thanh giằng [stretcher]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X