• n

  cách bơi dùng khuỷu tay khoát nước

  Kỹ thuật

  hành trình chuyển động/kỳ [stroke]
  Explanation: hành trình chuyển động của động cơ đốt trong.
  thì [stroke]

  Tin học

  gõ/nhấn/nét (font) [stroke]
  Explanation: Ví dụ động tác gõ phím, nhấn phím. Một hành động vật lý ấn vào một phím trên bàn phím để nhập một ký tự, hoặc khởi đầu một lệnh.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X