• Tin học

    Kiến Trúc Hệ Thống Mạng [SNA/Systems Network Architecture-SNA]
    Explanation: SNA được giới thiệu vào năm 1974 - là hệ thống của IBM để kết nối họ sản phẩm 3270 của hãng nầy. SNA được thiết kế trong giai đoạn mà có rất nhiều trạm không lập trình được kết nối vào hệ thống IBM. SNA cung cấp đường dẫn cố định giữa các máy kết nối để cho người sử dụng đang làm việc ở một trạm nầy có thể truy cập bất kỳ đến máy khác cũng đang kết nối với hệ thống nầy. Vì SNA được thiết kế để tập trung môi trường chỉ gồm máy tính lớn IBM do đó nó không phù hợp cho môi trường mạng ngang hàng, khách/chủ, đa cung cấp hay đa giao thức. IBM đưa ra giải pháp như APPC (Giao tiếp cao cấp giữa chương trình và chương trình) và APPN (Mạng ngang quyền cải tiến) cho phép các hệ thống lớn nhỏ hoạt động bình đẳng. Bắt đầu từ năm 1996, nhiều trang Web của IBM đã thấy được khả năng chuyển sang TCP/IP hơn là dùng hệ thống mạng IBM, Thực vậy, IBM và các nhà cung cấp khác như Cisco Systems đang phát triển những phần cứng và phần mềm để kết hợp những hệ thống cũ vào mạng TCP/IP. Điều nầy sẽ được thảo luận trong mục “Kết nối máy chủ IBM”.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X