• Kỹ thuật

    sự bong vảy (trên bề mặt thép cán) [spill]
    sự chảy lan/sự chảy tràn [spill]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X