• Kỹ thuật

  máy quấn dây [spooler]

  Tin học

  spooler [spooler]
  Explanation: Ví vụ như một chương trình thường nằm trong số những trình tiện ích của hệ điều hành, dùng để hướng các lệnh in cất tạm vào một tệp trên đĩa hoặc trong RAM thay vì vào máy in, và sau đó sẽ phát các lệnh in này ra khỏi bộ xử lý trung tâm CPU) rỗi. Spooler in cho khả năng in nền sau; chương trình của bạn tưởng rằng mình đang in với một máy in cực nhanh, nhưng thực ra thông tin đưa ra máy in đang hướng vào RAM hoặc vào tệp của một đĩa. Bạn vẫn có thể tiếp tục làm việc với chương trình, và spooler này sẽ hướng dẫn dữ liệu in đi vào máy in trong các thời điểm mà CPU không bận quản lý công việc của bạn.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X