• Tin học

    bộ kiểm tra lỗi chính tả/chương trình kiểm lỗi chính tả [spell checker]
    Explanation: Một loại chương trình thường được gắn trong các chương trình xử lý từ, dùng để kiểm tra về chính tả các từ trong một tài liệu bằng cách so sánh từng từ đó với một tệp chứa các từ đúng chính tả. Chương trình kiểm lỗi chính tả sẽ hiển thị cách viết đúng chính tả của một từ, và cho phép bạn thay từ sai chính tả bằng từ đúng. Bạn luôn luôn có thể bổ sung thêm các từ mới cho bộ từ điển của chương trình kiểm lỗi chính tả này.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X