• Kỹ thuật

  vẩy hàn [slag]
  Category: hàn [溶接]
  Explanation: 溶接部に生じる非金属物質。滓。
  xỉ/vảy xỉ/bụi tro núi lửa [slag]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X