• Kỹ thuật

    ổ đũa chặn [thrust roller bearing]
    trục đỡ chặn [thrust roller bearing]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X