• Kỹ thuật

    [ スラストかじゅう ]

    tải trọng đẩy [thrust loading]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X