• Kỹ thuật

    lõi có rãnh [slotted core]
    lõi được xọc rãnh [slotted core]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X