• Kỹ thuật

    chốt/thanh/cần/cam [tappet]
    con đội sú páp/đệm đẩy sú páp [tappet]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X