• Tin học

    dấu phụ [diacritic mark]
    Explanation: Dấu trọng âm, dấu tách âm hoặc dấu móc dưới chữ c.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X