• n

  điốt/ống hai cực (điện)

  Kỹ thuật

  đi ốt/điôt [diode]
  Explanation: 半導体素子の一種で、一方向にだけ電流を流し、逆方向には電流を流さない性質がある。これを、ダイオードの整流作用という。

  Tin học

  điôt/ống hai cực [diode]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X