• Kỹ thuật

    [ ダイオード対回路 ]

    mạch cặp đi ốt [diode pair circuit]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X