• Tin học

  [ ダイオードトランジスタろんりかいろ ]

  mạch điốt-transitor [Diode-Transistor Logic]
  Explanation: Là mạch sử dụng điốt, transitor và điện trở để thực hiện một hàm logic.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X