• Tin học

    Định tuyến động [dynamic route]
    Explanation: Định tuyến động là quá trình trong đó các bộ định tuyến tự động chỉnh theo sự thay đổi đồ hình mạng hoặc lưu lượng lưu thông trên mạng. Ngược lại là định tuyến tĩnh, trong đó người quản lý bộ định tuyến nhập các đường dẫn thủ công. Định tuyến động được dùng trong tất cả các bộ định tuyến hiện đại, nhưng có thể lập trình để chỉnh lại các đường dẫn nếu cần thiết.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X