• Tin học

    [ ダイヤルアップせつぞく ]

    kết nối bằng quay số (điện thoại) [dialup connection]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X