• Kỹ thuật

    [ ダイレクトスポット溶接 ]

    sự hàn điểm trực tiếp [direct spot welding]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X