• n-suf

    sự đi xuống/hạ xuống/thấp xuống/sự ngã xuống
    ノック ~: đấm ngã

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X