• vs

  đi xuống/hạ xuống/thấp xuống/ngã xuống/mệt mỏi cơ thể
  出生率が ~ する: tỉ lệ sinh đẻ thấp đi
   風邪で ~ する: cơ thể mệt mỏi vì cảm cúm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X