• Kỹ thuật

  sự giảm kích cỡ [down sizing]

  Tin học

  giảm cấp [downsizing]
  Explanation: Trong môi trường máy tính, thuật ngữ nầy liên quan đến quá trình thay thế máy tính mainframe và mini bằng các máy chủ LAN và máy trạm, điển hình là việc chuyển sang hệ UNIX hoặc các máy chủ cao cấp (superserver) và dịch chuyển sang mô hình khách/chủ. Nhiều tổ chức không chịu rời bỏ các máy mainframe và mini do phải tốn rất nhiều chi phí đầu tư, hoặc cần chúng cho các ứng dụng khoa học và công nghệ đặc biệt, hoặc để tránh chi phí quá đắt khi phải thiết kế lại hệ thống mạng.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X