• Tin học

    thư viện DAO [DAO/Data Access Object]
    Explanation: Là thư viện dùng để kết nối và thao tác với cơ sở dữ liệu của Microsoft. Hiện nay thư viện này đã lỗi thời và thường được thay thế băng thư viện ADO.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X