• Kỹ thuật

    [ ダクタイルちゅうてつ ]

    thép đúc dạng mềm [ductile cast iron]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X