• Tin học

    Thiết bị lưu trữ truy cập trực tiếp [DASD/direct Access Storage Device-DASD]
    Explanation: Thiết bị lưu trữ bất kỳ nào, như đĩa cứng chẳng hạn, cho phép có thể truy cập một cách ngẫu nhiên (trực tiếp) vào các dữ liệu đã được lưu trữ trên đó; khác với thiết bị tuần tự (như) ổ băng chẳng hạn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X