• Tin học

    W3C [W3C]
    Explanation: W3C là một consortium công nghiệp quốc tế thành lập năm 1994 nhằm phát triển các giao thức chung để phát triển WWW (the World Wide Web). W3C làm việc với cộng đồng toàn cầu để tạo ra các đặc tả và tham khảo kỹ thuật trung lập với các nhà cung cấp và sử dụng miễn phí trên toàn thế giới.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X