• Kỹ thuật

  kích đúp [double click]

  Tin học

  kích đúp/click đúp [double click (vs)]
  Explanation: Ấn nhanh phím trên con chuột hai lần kế tiếp nhau. Trong nhiều chương trình, click đôi sẽ mở rộng phạm vi hoạt động của click đơn. Ví dụ, click đôi vào bất kỳ đâu trên một từ, sẽ chọn luôn cả từ chứ không phải chỉ chọn được một ký tự. Click đôi cũng được sử dụng để bắt đầu cho một hoạt động. Trong một bảng danh sách tệp chẳng hạn, click đôi vào một tên tệp sẽ chọn và mở tệp đó.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X