• Kỹ thuật

    bóng đèn hai tim [double-filament bulb]
    Explanation: Một dùng chiếu xa (pha) và một dùng chiếu gần (cốt).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X