• Tin học

    bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên cửa sổ-WRAM [WRAM/window random access memory]
    Explanation: Là bộ nhớ sử dụng cho cạc điều khiển màn hình. Giống như VRAM (Video RAM), nó cho vẽ lại màn hình trong khi hình ảnh đồ họa được vẽ ra, nhưng WRAM nhanh hơn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X