• Kinh tế

  kiểm tra tín dụng [Checking]
  Category: Giao dịch [取引]
  Explanation: クレジット・ラインをチェックすること

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X