• Tin học

    kiểm tra tổng [checksum]
    Explanation: Từ viết tắt của SUMmation CHECK. Trong truyền thông dữ liệu, đây là một phương pháp kiểm lỗi, trong đó số bit trong một đơn vị dữ liệu được cộng lại và truyền đi cùng với dữ liệu. Sau đó máy tính thu nhận sẽ kiểm tra lại tổng số này. Nếu tổng số này bị sai, thì có thể có một lỗi đã xuất hiện trong quá trình truyền. Một định ước truyền thông máy tính cá nhân phổ dụng là XMODEM ứng dụng phương pháp kiểm tra tổng này.///Trong phần mềm quét virus, như Central Point Anti-Virus chẳng hạn, các tổng số kiểm tra được tính cho mọi tệp tin trong một thư mục và tổng số kết quả được cất vào một tệp riêng trong thư mục đó. Khi quét virus cho một chương trình, nó tiến hành so sánh thông tin của tổng kiểm tra đã lưu trữ trong thư mục với tổng kiểm tra mới thu được đối với từng tệp được quét. Sự khác nhau giữa hai tổng số cho biết tệp đó có thể đã bị nhiễm virus và không để lại một dấu vết nhận dạng nào.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X