• Kỹ thuật

    van điều khiển (một chiều) [check valve]
    van kiểm tra [check valve]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X