• Kỹ thuật

  điểm kiểm tra [check point]

  Tin học

  kiểm tra điểm [checkpoint]
  Explanation: Là quá trình dừng hệ thống tại một thời điểm nào đó để xác định trạng thái môi trường của hệ thống.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X