• Kỹ thuật

    chìa vặn ống để vặn xích/cờ lê tuýp để vặn xích [chain pipe-wrench]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X