• Kỹ thuật

    cẩu xích [chain block, chain hoist]
    khối xích [chain block]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X