• Kỹ thuật

  chỗ dành cho trẻ con/ghế dành cho trẻ con [child seat]
  Category: ô tô [自動車]
  Explanation: まだ背の低い子供を乗せるためのシートのこと。本来のシートの上にシートベルトで固定して使用する。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X