• Tin học

    [ チャネル間分離 ]

    sự cách ly liên kênh/sự cô lập liên kênh [interchannel isolation]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X